Banner
°°° VAŠE POVJERENJE°°°°° NAŠA JE NAGRADA°°°
Banner
ZADNJE POSTAVITE SLIKE
nove slike.jpg
SRCEM ZA MODRIČU
Banner
Benutzer : 5770
Beiträge : 452
Weblinks : 16
Wir haben 46 Gäste online

Crkvene Informacije

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg

    

                         

                 Поможе Бог драги копривљани и копривљанке !!!

Иза нас је 2017. година и као  свака досад на нашој парохији радна. На састанку Црквеног Одбора 27.12.2017.године усвојен је извјештај о стању на нашој парохији. Свештеник је одборнике упознао о финансијском пословању наше парохије, о грађевинским  радовима на изградњи Спомен Собе и Светосавског дома. Одборници су разговарали са свештеником и текућим питањима на нашој парохији. Путем овог извјештаја  желимо да упознамо све наше парохијане о стању  Црквене  Општине  Копривна јер сви сте ви  дио ње.   Извјештај ће се односити на градитељску дјелатност а и на уопште стање у нашој парохији.

Као прво ћу поднијети извјештај о градитељској дјелатности.  Доста је посла урађено на градњи Спомен Собе погинулим  борцима и Светосавског Дома, уређењу парохијског дома и одржавању већ постојећих објеката.

На градњи Спомен Собе и Светосавског дома урађено је:

-Прорез грађе за столове у сали  ( 27 метара кубних )

-Равнајући глазура испод тријема објекта ( 60 метара квадратних)

- Развођење воде у тоалетима и кухињи објекта

-Куповина и постављање плочица у тоалетима,хладњачи и кухињи ( око 80 метара квадратних )

- Постављање и куповина санитарије у тоалетима

-Куповина и постављање плочица у сали објекта ( око 300 метара квадратних)

-Куповина и постављање плочица испод тријема објекта( 60 метара кадратних)

- Куповина цијеви за вентилацију објекта

-Куповина материјала за фасаду објекта ( 450 метара квадратних)

- Израда идејног решења за уређење Спомен Собе за 36 погинула  борца

- Изградња објекта за хидрофор и оставу објекта

-Изградња дјечијег игралишта у порти новог Храма

-Уређење украсним биљем порте наших Храмова

На Уређењу парохијског дома урађено је:

-Замјена олука и сливника

Радило се доста  и на одржавању оба Храма .

У току 2017.године смо за изградњу сакупили 24 799 км. По ставкама :

-6 670 км ( Разни радови, прилози у грађевинском материјалу)

-18 129 км ( уплате прилога у Храму, свештенику и на рачун Црквене Општине)

Укупно 24799 км а потрошено за изградњу 28299 км. Задужени смо 3500 км и то због тога што смо неплански  узели фасаду објекта јер је тад била повољна цијена. До априла мјесеца надамо се да ћемо вратити  дуг.

По свему овдје изложеном видимо да смо остварили добар успјех. Наша сала већ је почела да се употребљава за све потребе наших парохијана. Разговарали смо и о употреби сале и правилима за то. Пошто сала није завршена још увјек није одређена накнада за употребу њену,када буде обавијестићемо вас. Сваки парохијанин наше парохије може салу добити на употребу,а тако и сви они који је желе изнајмити салу из других мјеста . Ми смо досад вас увјек упознавали са тим да средом,петком и постом треба бити посна храна. То је изазвало негодовање код  појединих парохијана наше парохије . Покушавао сам вам то све објаснити,неки су то схватили а неки не. Ми  и даље остајем при томе да свака среда,петак и пост треба бити посна храна јер је то правило Цркве. Ту нема проблема кад су у питању крштења,вјенчања,сахране,парастоси. Једини проблем је прослава тих пунољестава која су се почела славити одкад је укинут одлазак у војску. Убудуће када буде неком потребна сала за пунољество а спада у време поста (среда,петак или пост ) ми ћемо вас упознати са правилом,ви потписати изјаву да сте упознати са тим а шта ћете ви то вече од хране постављати биће по вашој савјести. И овом приликом вас молим све ,избјегавајте прослављање било каквих свечаности у току поста.

      У години која је испред нас радићемо на вентилацији објекта, уређењу Спомен Собе, фасади објекта , изради столова и куповини столица уређењу кухиње и хладњаче,гријању и хлађењу објекта и уређење објекта. Код старог Храма ископаћемо бунар и увести воду у тоалете и салу.  Надамо се да ћемо ове године и осветити обијекат и отворити Спомен Собу. Остало нам је још мало радова како би све то завршили и зато вас молим да сви узмемо учешћа по својој могућности.

За све који желе да уплате своје прилоге то могу урадити у нашим храмовима а и на рачуне: Црквене Општине Копривна у Развојној Банци и то:

НЛБ Развојна Банка број рачуна: 5620110000050105

Девизни : SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA U KOPRIVNI

SWIFT BIC : RAZBBA22       IBAN : BA395620118131388803

или у Храмовима наше парохије.

Стање у нашој парохији није на завидном нивоу. Прво због тога што је све више сахрана а све мање рађања. Једна велика парохија Копривна и Копривнска Требава сада има само 378 домова који овдје живе а становника 940 . Ово су нажалост подаци који нас воде само у пропаст, надам се да ћемо се окренути породици и да ће се наша омладина женити и удавати и ову нашу школу дјецом напунити. Узалуд нам је све ако подмладка немамо.  Друго све је више неслоге и све мање љубави и разумјевања. Не причају у породицама а камоли са комшијама и пријатељима. Кад им се укаже на тај проблем они се слажу али никако да то исправе. Ми ћемо наставити и у 2018. години да дарујемо новорођенчад на нашој парохији, молићемо се Господу да их буде што више а мање умрлих.

У току прошле године свештеник наше парохије протојереј Јадранко Стојановић одликован је највећим  презвитерским чином у православној цркви звањем протојереј-ставрофор и правом ношења крста. Ово је награда свима вама, јер без вас не би било ни напредовања наше парохије.  

Хвала на свему а највише хвала Господу за све. Молим се Господу да вам свима подари здравља среће и напредка.

Парох Копривљански

протојереј-ставрофор Јадранко Стојановић

 

                  Pomože Bog dragi koprivljani i koprivljanke !!!

Iza nas je 2017. godina i kao  svaka dosad na našoj parohiji radna. Na sastanku Crkvenog Odbora 27.12.2017.godine usvojen je izvještaj o stanju na našoj parohiji. Sveštenik je odbornike upoznao o finansijskom poslovanju naše parohije, o građevinskim  radovima na izgradnji Spomen Sobe i Svetosavskog doma. Odbornici su razgovarali sa sveštenikom i tekućim pitanjima na našoj parohiji. Putem ovog izvještaja  želimo da upoznamo sve naše parohijane o stanju  Crkvene  Opštine  Koprivna jer svi ste vi  dio nje.   Izvještaj će se odnositi na graditeljsku djelatnost a i na uopšte stanje u našoj parohiji.
Kao prvo ću podnijeti izvještaj o graditeljskoj djelatnosti.  Dosta je posla urađeno na gradnji Spomen Sobe poginulim  borcima i Svetosavskog Doma, uređenju parohijskog doma i održavanju već postojećih objekata.
Na gradnji Spomen Sobe i Svetosavskog doma urađeno je:
-Prorez građe za stolove u sali  ( 27 metara kubnih )
-Ravnajući glazura ispod trijema objekta ( 60 metara kvadratnih)
-Razvođenje vode u toaletima i kuhinji objekta
-Kupovina i postavljanje pločica u toaletima,hladnjači i kuhinji ( oko 80 metara kvadratnih )
-Postavljanje i kupovina sanitarije u toaletima
-Kupovina i postavljanje pločica u sali objekta ( oko 300 metara kvadratnih)
-Kupovina i postavljanje pločica ispod trijema objekta( 60 metara kadratnih)
-Kupovina cijevi za ventilaciju objekta
-Kupovina materijala za fasadu objekta ( 450 metara kvadratnih)
-Izrada idejnog rešenja za uređenje Spomen Sobe za 36 poginula  borca
-Izgradnja objekta za hidrofor i ostavu objekta
-Izgradnja dječijeg igrališta u porti novog Hrama
-Uređenje ukrasnim biljem porte naših Hramova
Na Uređenju parohijskog doma urađeno je:
- Zamjena oluka i slivnika
Radilo se dosta  i na održavanju oba Hrama .
U toku 2017.godine smo za izgradnju sakupili 24 799 km. Po stavkama :
-6 670 km ( Razni radovi, prilozi u građevinskom materijalu)
- 18 129 km ( uplate priloga u Hramu, svešteniku i na račun Crkvene Opštine)
Ukupno 24799 km a potrošeno za izgradnju 28299 km. Zaduženi smo 3500 km i to zbog toga što smo neplanski  uzeli fasadu objekta jer je tad bila povoljna cijena. Do aprila mjeseca nadamo se da ćemo vratiti  dug.
Po svemu ovdje izloženom vidimo da smo ostvarili dobar uspjeh. Naša sala već je počela da se upotrebljava za sve potrebe naših parohijana. Razgovarali smo i o upotrebi sale i pravilima za to. Pošto sala nije završena još uvjek nije određena naknada za upotrebu njenu,kada bude obavijestićemo vas. Svaki parohijanin naše parohije može salu dobiti na upotrebu,a tako i svi oni koji je žele iznajmiti salu iz drugih mjesta . Mi smo dosad vas uvjek upoznavali sa tim da sredom,petkom i postom treba biti posna hrana. To je izazvalo negodovanje kod  pojedinih parohijana naše parohije . Pokušavao sam vam to sve objasniti,neki su to shvatili a neki ne. Mi  i dalje ostajem pri tome da svaka sreda,petak i post treba biti posna hrana jer je to pravilo Crkve. Tu nema problema kad su u pitanju krštenja,vjenčanja,sahrane,parastosi. Jedini problem je proslava tih punoljestava koja su se počela slaviti odkad je ukinut odlazak u vojsku. Ubuduće kada bude nekom potrebna sala za punoljestvo a spada u vreme posta (sreda,petak ili post ) mi ćemo vas upoznati sa pravilom,vi potpisati izjavu da ste upoznati sa tim a šta ćete vi to veče od hrane postavljati biće po vašoj savjesti. I ovom prilikom vas molim sve ,izbjegavajte proslavljanje bilo kakvih svečanosti u toku posta.
U godini koja je ispred nas radićemo na ventilaciji objekta, uređenju Spomen Sobe, fasadi objekta , izradi stolova i kupovini stolica uređenju kuhinje i hladnjače,grijanju i hlađenju objekta i uređenje objekta. Kod starog Hrama iskopaćemo bunar i uvesti vodu u toalete i salu.  Nadamo se da ćemo ove godine i osvetiti obijekat i otvoriti Spomen Sobu. Ostalo nam je još malo radova kako bi sve to završili i zato vas molim da svi uzmemo učešća po svojoj mogućnosti.
Za sve koji žele da uplate svoje priloge to mogu uraditi u našim hramovima a i na račune: Crkvene Opštine Koprivna u Razvojnoj Banci i to:
NLB Razvojna Banka broj računa: 5620110000050105
Devizni : SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA U KOPRIVNI
SWIFT BIC : RAZBBA22       IBAN : BA395620118131388803

ili u Hramovima naše parohije.

Stanje u našoj parohiji nije na zavidnom nivou. Prvo zbog toga što je sve više sahrana a sve manje rađanja. Jedna velika parohija Koprivna i Koprivnska Trebava sada ima samo 378 domova koji ovdje žive a stanovnika 940 . Ovo su nažalost podaci koji nas vode samo u propast, nadam se da ćemo se okrenuti porodici i da će se naša omladina ženiti i udavati i ovu našu školu djecom napuniti. Uzalud nam je sve ako podmladka nemamo.  Drugo sve je više nesloge i sve manje ljubavi i razumjevanja. Ne pričaju u porodicama a kamoli sa komšijama i prijateljima. Kad im se ukaže na taj problem oni se slažu ali nikako da to isprave. Mi ćemo nastaviti i u 2018. godini da darujemo novorođenčad na našoj parohiji, molićemo se Gospodu da ih bude što više a manje umrlih.
U toku prošle godine sveštenik naše parohije protojerej Jadranko Stojanović odlikovan je najvećim  prezviterskim činom u pravoslavnoj crkvi zvanjem protojerej-stavrofor i pravom nošenja krsta. Ovo je nagrada svima vama, jer bez vas ne bi bilo ni napredovanja naše parohije.   
Hvala na svemu a najviše hvala Gospodu za sve. Molim se Gospodu da vam svima podari zdravlja sreće i napredka.
Paroh Koprivljanski
protojerej-stavrofor Jadranko Stojanović

 

 

 

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg
 
Weitere Beiträge...
GRADIMO KOPRIVNU
Banner
Banner
ŠVICARSKA - BOSNA
Banner
Banner
Banner
STATISTIKA
1450572
DanasDanas228
JučeJuče391
Ova SedmicaOva Sedmica2724
Ovaj MjesecOvaj Mjesec8699
UkupnoUkupno1450572