Banner
°°° VAŠE POVJERENJE°°°°° NAŠA JE NAGRADA°°°
Banner
ZADNJE POSTAVITE SLIKE
nove slike.jpg
SRCEM ZA MODRIČU
Banner
Benutzer : 5770
Beiträge : 452
Weblinks : 16
Wir haben 19 Gäste online

****Dragi prijatelji, kolege,slučajni posjetioci…****

**KRAJ**

www.koprivna.com

Pročitaj višeŽivot i rad sveštenika


O životu i radu sveštenika mnogo se govori i među vjernima i među onima koji to nisu. Ljudi često o tome govore a da veoma malo ili gotovo ništa ne znaju o prirodi svešteničkog zvanja. A sveštenički poziv je izuzetno težak i uzvišen, i onaj koji želi da bude sveštenik "dobro djelo želi" (1 Tim. 3, 1).

A evo šta o tome kažu naši sveti apostoli i sam Gospod Isus Hristos:

O potrebi pripreme za svešteničku službu


Zbog velike važnosti i teškoće pastirske slućžbe postavljena je od strane Crkve i jerarhije preka potreba u brižljivoj pripremi za pastira - sveštenika. Gospod nas Isus Hristos izabrao je ribare i proste ljude, sa vjerom u Njega, za svoje apostole i poverio im službu uređenja Crkve.
Oni su odmah ostavili svoja predjašnja zanimanja i predali se radu apostolstva. na poziv Gospoda i Učitelja oni su odmah ostavili sve i pošli za Njim s namjerom, da se pripreme za buduću službu, koju im je ukazivao Gospod. Više od tri godine oni su bili zajedno sa Gospodom, slušali Njegove besjede u kojima je izlagao narodu svoju nauku i dobili su od Njega naročita uputstva, kojima je hteo da im prosvjetli um i ojača vjeru. Mnoge pouke zapisane su u Jevandjelju, ali ih je mnogo više takvih, koje su oni čuli i zapisivali samo u svojim srcima.
Posle apostola, predstavnici crkava rukovodili su se onim poukama, koje su ostavljali sveti apostoli svojim naslednicima. Sta su god radili apostoli pri uređenju crkve, to su isto savjetovali i svojim naslednicima da čine. Episkopu Timoteju apostol Pavle pise: "Ruke svoje ne polazi ubrzo ni na koga" (1. Tim. 5, 22).
Određujući ona svojstva, kojima treba da se odlikuje svestenički kandidat i na koja treba obratiti pažnju pri izboru crkvenih služitelja, apostol u poslanici Timoteju i Titu (2 Tim. 1, 13; Tit. 1, 9), ukazuje na to da je takav "spreman za učitelja, koji će se držati pravog učenja i biti u stanju savetovati sa zdravom naukom i pokarati one koji se protive".
Sveti Sava, prvi arhiepiskop srpski, dobro je spoznao potrebu pripreme lica za sveštenički rad i službu, te je sam napustio vladalački dom svog oca i otišao na Svetu Goru, centar ondašnje duhovne prosvjete, da se tamo pripremi i u školama i manastirima pouči bogoslovskim naukama i snabdije crkvenim znanjem, koje mu je bilo potrebno kao sveštenoslužitelju, da bi sa uspjehom mogao širiti i utvrđivati u srpskom narodu pravoslavnu hrišćansku vjeru.
Danas se prema zakonima SPC traži da sveštenik pre rukopoloženja završi određene bogoslovske škole.

Obrazovanje svešteničkog kandidata


Sam život Crkve riješio je pitanje o potrebi obrazovanja svešteničkog kandidata. kod nas postoje naročite duhovne škole - bogoslovije - kao i Bogoslovski fakultet, sa utvrdjenim programom i pedagoskim propisima za pripremu i obrazovanje sveštenika. U bogoslovijama u toku petogodišnjeg školovanja učenici stiču osnovna znanja iz bogoslovskih disciplina, svetovnih predmeta i klasičnih jezika.
Nije na odmet da pobrojimo predmete koji se izučavaju: Sveto pismo Starog i Novog zavjeta, Dogmatika sa uporednim bogoslovljem i sektanstvom, Moralno Bogoslovlje (Etika), Apologetika, Patrologija, Istorija hrišćanske crkve, Katihizis, Crkveno pravo sa bračnim pravom, Liturgika sa crkvenom arheologijom i pashalijom, Pastirsko bogoslovlje, Omilitika (nauka o besednistvu), Psihologija, Logika, Istorija filosofije, Pedagogika sa metodikom vjerske nastave, Državno uređenje i crkvena administracija, Opšta istorija, Crkvenoslovenski jezik, Srpski jezik sa teorijom i istorijom književnosti, Ruski jezik, Engleski jezik, Grčki jezik, Latinski jezik, Higijena sa praktičnim domaćim ljekarstvom, Osnovi muzike, Crkveno pevanje sa pravilom. Pored teorijskog učenja, đaci svakodnevno učestvuju praktično u vršenju crkvenih obreda i službi i tako stiču praktična znanja za vršenje njihove teške i odgovorne službe koja će biti trojaka: sveštenik je učitelj naroda, vršilac crkvenih obreda i službi, i moralni rukovodilac - upravljač i vaspitač svoje pastve.
Po primjeru svetog apostola Pavla, svestenik treba svakog od parohijana kao otac djecu svoju da moli, tješi i upućuje da žive po volji Božjoj, koji nas je pozvao u svoje carstvo i slavu (1. Sol. 2, 10-12). Sveštenik treba, dakle, da pazi na sebe i stado, u kome ga Duh Sveti postavi vladikom, da čuva crkvu Gospoda i Boga koju stječe krvlju svojom (Dela ap. 20, 28), i da upućuje svakog čoveka u mudrosti te da pokaže svakoga čovjeka savršenog u Isusu Hristu.
Svoje najbolje đake crkva upućuje na poslediplomske i doktorske studije kao i na studije drugih nauka (pravo, ekonomija itd.).

Stupanje svešteničkog kandidata u brak i sveštenički čin


U Pravoslavnoj crkvi, iako nije zakon, ali je već postao običajni zakon, sveštenici su ženjeni ljudi. Zato svaki sveštenički kandidat, prije stupanja u đakonski i sveštenički čin, stupa u brak, jer po 26. Apostolskom i 6. Pravilu trulskog sabora, đakon i prezviter ne može stupiti u brak posle rukopoloženja. Apostol Pavle kaže: "Đakon da bude jedne žene muž, koji dobro upravlja djecom i kućom svojom" (1. Tim. 2, 4).

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg
 
GRADIMO KOPRIVNU
Banner
Banner
ŠVICARSKA - BOSNA
Banner
Banner
Banner
STATISTIKA
1437743
DanasDanas60
JučeJuče502
Ova SedmicaOva Sedmica1333
Ovaj MjesecOvaj Mjesec11272
UkupnoUkupno1437743